El Congrés en Fotografies

Enllaços a Mitjans de comunicació

Entrevista TV a Ciutat.es

Diari ABC

Diario de Mallorca

 

Galeria de Fotografies

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital

I Congrés de Turisme Digital