Organització

Organitzadors

Responsable General:

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria - Universitat de les Illes Balears

Responsables del Programa del Congrés

Sr. Pedro José Pons Bonafé - Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

Dr. Bartomeu Deyà Tortella - Universitat de les Illes Balears

Responsable del Concurs Apps

Sr. Bartomeu Crespí - Consorci de la Platja de Palma - Ajuntament de Palma

Responsable de Publicacions

Sr. Cristian Carmona Gómez - Universitat de les Illes Balears

 

Comités

Membres del Comité de Programa:

Sr. José Javier Medina Muñoz - Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

Sr. Antonio Jorge Mateos Sastre - Direcció general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic

Sr. Pedro José Pons Bonafé - Representant del Comité Organitzador

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria - Representant del Comité Organitzador