II Congrés Turisme Digital

 

Objectius generals

  • Crear un espai de reflexió multidisciplinar per a potenciar la interrelació dels professionals involucreat en el desenvolupament d'un Turisme Digital.
  • Impulsar i promoure l'anàlisi de les necessitats i el posicionament del sector enfront a la posada en marxa d'infraestructures necessàries del Turisme digital.
  • Impulsar i promoure la utilització de les solucions i projectes universitaris i/o empresarials que permetin el desenvolupament d'un destí intel·ligent.

Perfil dels assistents

El congrés està obert a professionals de màxima capacitat d'influència i prescripció dels principals actors relacionats amb el Turisme i els serveis relacionats. És per tant, un event professional multidisciplinar dirigit a:

  • Empreses del sector turístic
  • Personal d'administracions públiques que treballen en la promoció del sector turístic
  • Enginyers i Arquitectes
  • Integradors de sistemes / instal·ladors
  • Desenvolupadors d'aplicacions i continguts del sector turístic
  • Empreses de base tecnològica lligats al sector